Mursk, to niewielka, ale przepięknie położona wieś na Kujawach południowo-wschodnich. Oddalona 15 km na południe od Włocławka, niedaleko Zalewu Włocławskiego, objęta jest obszarem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie Murska znajdują się rezerwaty unikatowych jezior polodowcowych, kompleksów leśnych, błot i terenów bagiennych oraz ostoi ptactwa wodnego. Do Murska najłatwiej dojechać skręcając z drogi Włocławek - Płock do Smólnika. Zaskoczeniem będzie usytuowanie, droga prowadząca do wsi jest zarazem granicą pomiędzy Murskiem a wsią Ładne.

Zabudowa wsi ma charakter mieszany, zwartej ulicówki i rozproszonych przysiółków, z kilkoma zabudowaniami sięgającymi początków XX wieku. Wyróżniającym miejscem jest dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki, z zachowanymi jeszcze, unikalnymi pomnikami sztuki sepulkralnej. Malowniczo Usytuowany na pagórku przy wjeździe od strony Smólnika, sąsiaduje z pozostałościami po kościele ewangelickim, położonym w Ładnem, po drugiej stronie drogi.

Niezwykłe położenie, niebanalna przyroda oraz oryginalne dziedzictwo kulturowe, stanowią o unikalnym charakterze tego miejsca.

 

 

 1. Prezentacja dotycząca historii koloru w regionie
 2. Ćwiczenie praktyczne - kolorowanie linearnych rysunków przedstawiających Mursk i Ładne
 3. Prezentacja dotycząca map okolic: mapy satelitarne, glebowe, wysokościowe
 4. Kolorystyczna analiza map, ranking kolorystyczny

 

 

 1. Zajęcia fotograficzne - prezentacja
 2. Nauka obsługi aparatu cyfrowego
 3. Zdjęcia w plenerze - fotografowanie mód kolorystycznych
 4. Analiza zdjęć, ranking kolorystyczny

 

 

 1. Analiza architektonicznych tendencji regionu
 2. Zaprezentowanie modeli wiat autobusowych, praca z makietami
 3. Projektowanie domków dla zwierząt
 4. Wykonanie domków z balsy i pianki, umieszczenie ich w przestrzeni

 

 

 1. Szkolenia dla mieszkańców z zakresu prowadzenia strony internetowej wsi
 2. Wspólne tworzenie strony internetowej
 3. Tworzenie newslettera, internetowa promocja wsi
 4. Opublikowanie wyników badań w internecie

 

 

 1. Projektowanie tego, jak i gdzie ma się pojawiać kolor we wsi
 2. Podział wsi na strefę wspólną i strefę prywatną - rozmowa z mieszkańcami
 3. Wspólne malowanie wsi na wybrany kolor (wiaty, plac zabaw, tablice, kosze na śmieci)