Mursk, to niewielka, ale przepięknie położona wieś na Kujawach południowo-wschodnich. Oddalona 15 km na południe od Włocławka, niedaleko Zalewu Włocławskiego, objęta jest obszarem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie Murska znajdują się rezerwaty unikatowych jezior polodowcowych, kompleksów leśnych, błot i terenów bagiennych oraz ostoi ptactwa wodnego. Do Murska najłatwiej dojechać skręcając z drogi Włocławek - Płock do Smólnika. Zaskoczeniem będzie usytuowanie, droga prowadząca do wsi jest zarazem granicą pomiędzy Murskiem a wsią Ładne.

Zabudowa wsi ma charakter mieszany, zwartej ulicówki i rozproszonych przysiółków, z kilkoma zabudowaniami sięgającymi początków XX wieku. Wyróżniającym miejscem jest dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki, z zachowanymi jeszcze, unikalnymi pomnikami sztuki sepulkralnej. Malowniczo Usytuowany na pagórku przy wjeździe od strony Smólnika, sąsiaduje z pozostałościami po kościele ewangelickim, położonym w Ładnem, po drugiej stronie drogi.

Niezwykłe położenie, niebanalna przyroda oraz oryginalne dziedzictwo kulturowe, stanowią o unikalnym charakterze tego miejsca.

 

 

Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" oraz Fundacja Ari Ari zrealizują szeroko zakrojone działania we wsiach: Mursk i Ładne. Podczas warsztatów z dziećmi oraz dorosłymi mieszkańcami wsi dokonamy kolorystycznej analizy okolicy i wybierzemy kolor wsi. Będzie to wynik wielu analiz - mody kolorystycznej, tradycji kolorystycznych regionu, zdjęć satelitarnych, map, rocznych amplitud temperatur. Działanie nie tylko przypomni kolorystyczne tradycje regionu, ale będzie wskazówką dla wszystkich pozostałych. Działanie jest bezprecedensowe, pozwoli uwierzyć mieszkańcom wsi, że mogą wyznaczać mody i kierunki dla całej Polski.

Rezultatem projektu będzie wspólne malowanie wsi na wybrany kolor (zestaw kolorystyczny). Malować będziemy przestrzeń prywatną (każdy we własnym zakresie) oraz przestrzeń wspólną, którą stworzymy w wyniku projektu. We wsi powstaną 3 wiaty przystankowe, ławki, tablice, plac zabaw, kosze na śmieci - wszystko w kolorze wsi, w nowoczesnej konwencji architektonicznej nawiązującej do regionalnej stylistyki.

Współcześnie bardzo rzadko myśli się o kolorze w procesach modernizacji miast i wsi. Bloki malowane są na takie same, infantylne, wyblakłe kolory, barierki wiaduktów zaś na przypadkowe. Brak analizy kolorystycznej skutkuje chaosem, nieczytelnością, często tandetą.

A przypadki z innych regionów Europy pokazują inaczej – wiele krajów posiada swoją tradycję kolorystyczną, (biel i błękit dla Grecji, czerwień i zieleń dla krajów północnych, czy intensywne żółcienie i błękity w górnych partiach Norwegii). To sprawia, że krajobraz nabiera wyrazistości, swoistości, kolor staje się nieodzownym elementem wszelkiego myślenia o przestrzeni. W wielu krajach Europy (np. Danii) unifikuje się kolorystycznie reklamy zewnętrzne.

W tej chwili w Polsce panuje dowolność i przypadkowość, tradycja jednak pokazuje, że dawniej kolor odgrywał bardzo ważną rolę w zdobnictwie, budownictwie, obyczajowości. Drewniana, małopolska, uzdrowiskowa architektura malowana była na zielenie i brązy, chałupy w mazowieckim regionie – na niebiesko. Jednak niepielęgnowanie tej tradycji sprawiło że zanikła, wieś oglądając się na miasto, przejmuje kolorystyczne mody, zapominając o swojej tradycji. Odbudowywanie kolorystycznych wzorców należy zacząć właśnie od wsi. Rozbudzić te potrzeby, które drzemią w mieszkańcach, podnieść prestiż ich tradycji, pokazać, że mogą wytyczać trendy dla całej Polski.

Autor koncepcji architektonicznej - architekt Artur Gosk

Autorzy i koordynatorzy projektu -
Edyta Ołdak (Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"),
Longin Graczyk, Monika Maciejewska (Fundacja Ari Ari)

Partnerzy - Państwowe Muzeum Etnograficzne, Sołectwo Mursk, Gmina Włocławek, B.M. Polska sp. z o. o.

Grantodawcy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Orange, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej