Mursk, to niewielka, ale przepięknie położona wieś na Kujawach południowo-wschodnich. Oddalona 15 km na południe od Włocławka, niedaleko Zalewu Włocławskiego, objęta jest obszarem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie Murska znajdują się rezerwaty unikatowych jezior polodowcowych, kompleksów leśnych, błot i terenów bagiennych oraz ostoi ptactwa wodnego. Do Murska najłatwiej dojechać skręcając z drogi Włocławek - Płock do Smólnika. Zaskoczeniem będzie usytuowanie, droga prowadząca do wsi jest zarazem granicą pomiędzy Murskiem a wsią Ładne.

Zabudowa wsi ma charakter mieszany, zwartej ulicówki i rozproszonych przysiółków, z kilkoma zabudowaniami sięgającymi początków XX wieku. Wyróżniającym miejscem jest dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki, z zachowanymi jeszcze, unikalnymi pomnikami sztuki sepulkralnej. Malowniczo Usytuowany na pagórku przy wjeździe od strony Smólnika, sąsiaduje z pozostałościami po kościele ewangelickim, położonym w Ładnem, po drugiej stronie drogi.

Niezwykłe położenie, niebanalna przyroda oraz oryginalne dziedzictwo kulturowe, stanowią o unikalnym charakterze tego miejsca.

 

 

Charakterystyczne grunty Murska i okolic (zbielicowane, mezotroficzne gleby gliniasto-piaszczyste) wykształciły roślinność zaliczaną do kompleksu zwanego Querco-Pinetum, czyli kontynentalny bór mieszany. W drzewostanie współpanują sosna i obydwa dęby, z przewagą dębu szypułkowego. Ponadto: brzoza brodawkowata, osika, rzadziej świerk i modrzew. Warstwa krzewów złożona jest głównie z leszczyny, kruszyny, jarzębiny, jałowca i z podrostów gatunków drzewiastych.
Florystyczną warstwę poszycia boru mieszanego stanowią głównie: fiołek leśny, prosownica rozpierzchła, zawilec gajowy, konwalia majowa, szczawik zajęczy, poziomka pospolita.

 

Lasy Murska i okolic zamieszkują liczne gatunki ptaków (w tym rzadkie gatunki wodno-błotnych), takie jak: bocian czarny, bąk, żuraw, batalion, krwawodziób i drozd śpiewak. Z ssaków najliczniejszą grupę stanowią te owadożerne:  jeż, ryjówka i kret. Ponadto można też spotkać bobra, borsuka, daniela, gronostaja, drobne ssaki takie jak orzesznica, popielica. smużka leśna.