Mursk, to niewielka, ale przepięknie położona wieś na Kujawach południowo-wschodnich. Oddalona 15 km na południe od Włocławka, niedaleko Zalewu Włocławskiego, objęta jest obszarem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie Murska znajdują się rezerwaty unikatowych jezior polodowcowych, kompleksów leśnych, błot i terenów bagiennych oraz ostoi ptactwa wodnego. Do Murska najłatwiej dojechać skręcając z drogi Włocławek - Płock do Smólnika. Zaskoczeniem będzie usytuowanie, droga prowadząca do wsi jest zarazem granicą pomiędzy Murskiem a wsią Ładne.

Zabudowa wsi ma charakter mieszany, zwartej ulicówki i rozproszonych przysiółków, z kilkoma zabudowaniami sięgającymi początków XX wieku. Wyróżniającym miejscem jest dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki, z zachowanymi jeszcze, unikalnymi pomnikami sztuki sepulkralnej. Malowniczo Usytuowany na pagórku przy wjeździe od strony Smólnika, sąsiaduje z pozostałościami po kościele ewangelickim, położonym w Ładnem, po drugiej stronie drogi.

Niezwykłe położenie, niebanalna przyroda oraz oryginalne dziedzictwo kulturowe, stanowią o unikalnym charakterze tego miejsca.

 

 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Mursku (gm. Włocławek) z drugiej połowy XIX wieku. Przynależał do obecnie nieistniejącego kościoła parafialnego w Ładnem, stojącego niegdyś naprzeciw nekropolii, po drugiej stronie drogi. Do cmentarza prowadzi zabytkowa, ceglana brama, zwieńczona obecnie zatartym napisem w języku niemieckim „Bedenke, Mensch, das Ende, bedenke deinen Tod!” („Zastanawiaj się, człowieku, nad końcem, zastanawiaj się nad swoją śmiercią!”).

Są to pierwsze słowa XVII-wiecznej kantaty „Bedenke, Mensch, das Ende”, znanej również jako Ewigkeitslied (Pieśń wieczności). Do 2012 roku zachowało się dziewięć nagrobków kamiennych i kilkanaście widocznych jeszcze mogił ziemnych, usytułowanych po zachodniej stronie wzniesienia, na którego szczycie znajduje się kilkumetrowy, drewniany krzyż. Historia osadnictwa niemieckiego na Kujawach sięga XIV w. Najwięcej Niemców przybyło do Włocławka i okolic po drugim rozbiorze Polski (1793 r.), kiedy ziemie te znalazły się w zaborze pruskim.
Wraz z przesiedleniami po II Wojnie Światowej, nekropolia w Mursku przestał pełnić swoją funkcję, ulegając powolnemu zniszczeniu.

Od 2010 przy aktywnym udziale dzisiejszych mieszkańców Murska, trwają na cmentarzu systematyczne prace porządkowe i dokumentacyjne.